Twit Tennis Reisvoorwaarden

Sportieve en gezellige tennisreizen naar Mallorca

Coronabeleid - Twit's Tennisreizen

Dit coronabeleid is gebaseerd op situaties die zich kunnen voordoen rondom reizen en covid. Omdat wij niet iedere – zich in de toekomst voordoende – situatie kunnen voorspellen, zullen onderstaande situaties als leidraad fungeren.

Uiteraard is het doel van Twit Tennis Vakanties om ervoor te zorgen dat iedere boeking leidt tot een heerlijke reiservaring. Mochten er zich omstandigheden voordoen waardoor de reis geen doorgang kan vinden of de boeker besluit te willen annuleren of uitstellen, dan behandelt Twit Tennis Vakanties deze op een eerlijke manier, zoals boeker ook redelijkerwijs mag verwachten.

Twit Tennis Vakanties zal altijd samen met de boeker naar een oplossing zoeken en de algemene voorwaarden of het coronabeleid als leidraad nemen. Wanneer een boeker kiest voor annulering of uitstel van de reis terwijl er kosten zijn gemaakt die niet meer vergoed kunnen worden, dan zal de boeker gebruik moeten maken van een annuleringsverzekering om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. Wij raden dan ook altijd iedereen aan om het afsluiten van een annuleringsverzekering te overwegen.

Annuleringsvoorwaarden rondom covid van Twit Tennis Vakanties:

Wat als het land van bestemming rood kleurt?
Bij een rode kleurcode kunnen wij de reis niet uitvoeren en wordt het gehele bedrag binnen een redelijke termijn teruggestort.

Wat als Nederland rood kleurt?
Afhankelijk van de consequenties van de rode kleurcode moet er gekeken worden of de reis doorgang kan vinden. Indien wij de reis kunnen uitvoeren zullen we geen vergoeding terugstorten. In het geval dat Nederlanders niet meer welkom
zijn in het land van bestemming of de maatregelen dusdanig aangescherpt zijn dat we de reis niet meer op een prettige manier kunnen organiseren, dan kan de reis kosteloos verzet worden. Wanneer de boeker de reis niet wil verzetten, dan zullen wij de gehele reissom minus €75,- aan administratieve kosten terugstorten.

Wat als het land oranje kleurt?
Bij een oranje kleurcode van de bestemming kunnen wij de reis uitvoeren en dit betekent dat wij geen volledige vergoeding kunnen terugstorten. Wanneer de boeker de reis wil verzetten, dan zullen wij genoodzaakt zijn €75,- aan administratieve kosten te berekenen. Wanneer de boeker de reis niet meer wil uitvoeren en niet wil verzetten, dan zullen wij de gehele reissom minus €125,- aan administratieve kosten terugstorten.

Wat als ik positief test?
Helaas mag je niet op vakantie wanneer de uitslag van jouw test positief is. De hoofdboeker kan kiezen om de gehele reis of slechts de positief geteste reiziger(s) te annuleren. Annuleren is in dit geval altijd tegen kosten. De hoofdboeker kan de (deel)annulering doorgeven via tennis-reizen@outlook.com of door te bellen naar 06-24443655. Afhankelijk van het moment van positief testen worden de kosten berekend. In bijna geen enkel geval hoeft de gehele reissom betaald te worden. Afhankelijk van het moment van positief testen en de bestemming wordt er gekeken naar het bedrag dat moet worden betaald. Voor de annuleringskosten kun je een claim indienen bij jouw verzekeraar. Het hangt af van de dekking
van jouw verzekering of kosten worden vergoed in het geval van een positieve test.

Wat als ik me niet prettig voel bij het maken van de reis?
Wanneer je je niet meer prettig voelt bij het maken van de reis, kun je altijd annuleren tegen de algemene annuleringsvoorwaarden. Check hiervoor
Twit’s reisvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden van jouw betreffende verzekeraar.

Wat als we in quarantaine moeten op de plaats van bestemming?
Dit houdt in dat we de reis niet uit kunnen voeren zoals deze in eerste instantie bedoeld was. We kunnen de reis in dit geval kosteloos uitstellen naar een later moment.

Wat als een deel v/d groep niet meer wil?
Afhankelijk van de hoeveelheid mensen die wel en/of niet willen reizen moet er gekeken worden of de reis nog uitgevoerd kan worden op een voor ons realistische manier. Indien de groep groot genoeg is om de reis door te laten gaan, dan zullen Twit’s reisvoorwaarden op ieder individu, dat de reis wil annuleren of aan een andere reis wil deelnemen, van toepassing zijn.

Heb je andere vragen rondom het reizen tijdens COVID-19? Neem dan contact op via TwitTennis@gmail.com!/