Reisvoorwaarden van Twit Tennis Vakanties


Als reisorganisator treedt op:

Twit Tennis Vakanties, gevestigd aan de Morssingel te Leiden

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor alle vakanties die worden georganiseerd door Twit Tennis Vakanties. Met het bevestigen van deelname aan een vakantie georganiseerd door Twit Tennis Vakanties gaat de reiziger akkoord met deze algemene reisvoorwaarden.

2. Overeenkomst

Middels een schriftelijke bevestiging of toezegging voor een betreffende reis is de reisovereenkomst tot stand gekomen. Na ontvangst van deze gegevens wordt de reservering schriftelijk bevestigd en ontvangt u een factuur.

3. Betaling

Bij ontvangst van de factuur krijgt u een datum waarop de aanbetaling (25 procent van de reissom) en een datum (zes weken voor de vertrekdatum) waarop de gehele reisvergoeding overgemaakt moet zijn op de rekening van Twit Tennis Vakanties.

3.1 Verzuim (Uiterste betalingsdatum verstreken)

Bij het uitblijven van een tijdige betaling kan de reis door Twit Tennis Vakanties worden geannuleerd en dienen de annuleringskosten te worden betaald. Na het verstrijken van de vervaldag is de reiziger in gebreke. Er is daarvoor geen herinnering of aanmaning nodig.

4. Verzekeringen

Twit Tennis Vakanties adviseert reiziger om een reis/annuleringsverzekering af te sluiten, mocht reiziger deze nog niet hebben. 

5. Annulering door de reiziger

De reiziger kan de reservering opzeggen. De datum van de opzegging is de datum waarop er schriftelijk is gecommuniceerd met Twit Tennis Vakanties. Wanneer er een annuleringsverzekering is afgesloten, zijn de annuleringskosten te verhalen bij de betreffende verzekeraar. In het geval van een annulering gelden de volgende annuleringskosten:

– tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling (25% van de reissom)

– vanaf 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

– vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom

– vanaf 14 dagen tot de dag van vertrek (of later): de volle reissom.

6. Annulering door Twit Tennis Vakanties

Twit Tennis Vakanties heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf door Twit Tennis Vakanties gecommuniceerde minimumaantal. Het is in de praktijk nog nooit voorgekomen dat een geplande reis geen doorgang vond. Indien dit toch zou gebeuren, is Twit Tennis Vakanties verplicht de totale reissom direct terug te storten. 

7. Annulering vliegtickets door luchtvaartmaatschappij

  • Vertraging van de heen- of terugvlucht kan reiziger op geen enkele manier het recht van enige vorm van compensatie geven. Mits er sprake is van extreme vertraging (6u of langer) gaat Twit Tennis Vakanties uiteraard op zoek naar een gepaste oplossing.
  • Annulering van de heenvlucht: Twit Tennis Vakanties zal op zoek gaan naar een redelijk alternatief. Mits er geen alternatieve vlucht is of de vlucht vertrekt niet op korte termijn; dan zal Twit Tennis Vakanties de volledige reissom terugstorten. Reiziger kan verder geen aanspraak maken op enige andere vorm van compensatie.
  • Annulering van de terugvlucht: Twit Tennis Vakanties stelt een terugvlucht voor (van dezelfde vliegmaatschappij) en bekostigt deze. Mocht een langer verblijf op de plaats van bestemming noodzakelijk zijn, dan bekostigt Twit Tennis Vakanties het hotelverblijf en de transfer naar het vliegveld. Indien de reiziger op eigen initiatief kiest voor een alternatieve vlucht of een alternatief verblijf, dan is Twit Tennis Vakanties niet verplicht om reiziger te compenseren voor de gemaakte kosten. Reiziger kan in geen enkel geval aanspraak maken op enige andere vorm van compensatie. 


8. Aansprakelijkheid en overmacht

Twit Tennis Vakanties is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, letsel of enige vorm van schade, ongeacht de aanwezigheid van een oorzaak of oorzakelijk verband welke wel of niet is toe te rekenen aan Twit Tennis Vakanties of een derde persoon (of derden) die door Twit Tennis Vakanties is (of zijn) ingehuurd of aangesteld om bepaalde werkzaamheden te verrichten. 

9. Tennisprogramma

Tennislessen zijn afhankelijk van weersomstandigheden en het uiterste woord of banen bespeelbaar zijn is aan de baanbeheerder. Indien banen niet bespeelbaar worden verklaard, dient dit te worden beschouwd als overmacht. In het geval van overmacht zal Twit zich inspannen alternatieven te vinden op dezelfde banen op andere tijdstippen en/of dagen, een en ander slechts in overleg met de baanbeheerder. Twit Tennis Vakanties zal deelnemers matchen in groepen op basis van het opgegeven niveau. Indien er sprake is van een te hoge of lage indeling, zal Twit Tennis Vakantie zich inspannen de groepsindeling aan te passen binnen de mogelijkheden. 

8. Privacy

Wanneer reiziger deelneemt aan een activiteit van Twit Tennis Vakanties geeft deze automatisch toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal voor promotiedoeleinden. Wanneer de reiziger moeite heeft met een op de website geplaatste foto of video, dient deze dat kenbaar te maken bij Twit Tennis Vakanties en zal deze in 99 procent van de gevallen verwijderd worden. 


VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Twit Tennis Vakanties gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van [Naam onderneming] niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.