Reisvoorwaarden

Als reisorganisator treedt op:

Twit Tennis Vakanties Bonaireplein Leiden

 

1. Algemeen (Reisvoorwaarden van Twit Tennis Vakanties)

Deze voorwaarden gelden voor alle vakanties en weekenden van Twit Tennis Vakanties. Met het bevestigen van deelname aan een vakantie of weekend georganiseerd door Twit Tennis Vakanties gaat de reiziger akkoord met deze algemene reisvoorwaarden.

2. Overeenkomst

Middels een schriftelijke bevestiging of toezegging voor een betreffende reis is de reisovereenkomst tot stand gekomen. Na ontvangst van deze gegevens wordt de reservering schriftelijk bevestigd en ontvangt u een factuur.

3. Betaling

Bij ontvangst van de factuur krijgt u een datum waarop de aanbetaling (20 procent van de reissom) en een datum (zes weken voor de vertrekdatum) waarop de gehele reisvergoeding overgemaakt moet zijn op de rekening van Twit Tennis Vakanties.

3.1 Verzuim (Uiterste betalingsdatum verstreken)

Bij het uitblijven van een tijdige betaling kan de reis door Twit Tennis Vakanties worden geannuleerd en dienen de annuleringskosten te worden betaald. Na het verstrijken van de vervaldag is de reiziger in gebreke zonder dat een herinneringsfactuur of aanmaning daarvoor nodig is.

4. Verzekeringen

Twit Tennis Vakanties adviseert reiziger om een annuleringsverzekering af te sluiten, mocht reiziger deze nog niet hebben. 

5. Annulering door de reiziger

De reiziger kan de reservering opzeggen. De datum van de opzegging is de datum waarop er schriftelijk is gecommuniceerd met Twit Tennis Vakanties. Wanneer er een annuleringsverzekering is afgesloten, zijn de annuleringskosten te verhalen bij de betreffende verzekeraar. In het geval van een annulering gelden de volgende annuleringskosten:

– tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling (20% van de reissom)

– vanaf 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

– vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom

– vanaf 14 dagen tot 5 dagen voor vertrek: 90% van de reissom

– vanaf 5 dagen tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.

6. Annulering door Twit Tennis Vakanties

Twit Tennis Vakanties heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf door Twit Tennis Vakanties gecommuniceerde minimumaantal. Het is in de praktijk nog nooit voorgekomen dat een geplande reis geen doorgang vond. Indien dit toch zou gebeuren, is Twit Tennis Vakanties verplicht de totale reissom direct terug te storten. 

7. Annulering vliegtickets door luchtvaartmaatschappij

In geval van vertraging en of annulering van vluchten zal Twit geen andere alternatieven en compensaties bieden dan door de vliegmaatschappij worden geboden.

8. Aansprakelijkheid en overmacht

Twit Tennis Vakanties is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, letsel of enige vorm van schade, ongeacht de aanwezigheid van een oorzaak of oorzakelijk verband welke wel of niet is toe te rekenen aan Twit Tennis Vakanties of een derde persoon (of derden) die door Twit Tennis Vakanties is (of zijn) ingehuurd of aangesteld om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

9. Tennisprogramma

  • Tennislessen zijn afhankelijk van weersomstandigheden en het uiterste woord of banen bespeelbaar zijn is aan de baanbeheerder.
  • Indien banen niet bespeelbaar worden verklaard dient dit te worden beschouwd als overmacht.
  • In het geval van overmacht zal Twit zich inspannen alternatieven te vinden op dezelfde banen op andere tijdstippen en/of dagen, een en ander slechts in overleg met de baanbeheerder.


8. Privacy

Wanneer reiziger deelneemt aan een activiteit van Twit Tennis Vakanties geeft deze automatisch toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal voor promotiedoeleinden. Wanneer de reiziger moeite heeft met een op de website geplaatste foto of video, dient deze dat kenbaar te maken bij Twit Tennis Vakanties en zal deze in 99 procent van de gevallen verwijderd worden.